Aktualności


Ogłoszenie o naborze

2020-01-13

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY

Dołączone pliki:


Terminy wypłat świadczeń wychowawczych 500+ w okresie 2017/2018

2017-10-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wypłaty świadczeń wychowawczych w okresie 2017/2018 będą realizowane 25 dnia każdego miesiąca.

czytaj całość publikacji "Terminy wypłat świadczeń wychowawczych 500+ w okresie 2017/2018"

Dołączone pliki:


Program Rodzina 500 +

2016-02-26

logo

czytaj całość publikacji "Program Rodzina 500 +"

Dołączone pliki:


Informacja o terminach wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów w okresie od 2015-11-01 do 2016-10-31 A-Ż

2015-11-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, uprzejmie informuje Panią/Pana o terminach wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów w okresie od 2015-11-01 do 2016-10-31.
(wypłata świadczeń na podany przez Państwa nr rachunku bankowego)

27 listopada 2015 r.
28 grudnia 2015 r.
28 stycznia 2016 r.
26 lutego 2016 r.
29 marca 2016 r.
28 kwietnia 2016 r.
27 maja 2016 r.
28 czerwca 2016 r.
28 lipca 2016 r.
29 sierpnia 2016 r.
28 września 2016 r.
28 października 2016 r.


Termin wypłat świadczeń z funfuszu alimentacyjnego

2015-11-20

W okresie od 2015-10-01 do 2016-09-30 ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO będą przekazywane na Państwa konto w dniu 27-go każdego miesiąca. Jeżeli ww. dzień jest dniem wolnym od pracy, wypłata nastąpi dzień wcześniej.


Informacja o terminach wypłat świadczeń rodzinnych w okresie od 2014-11-01 do 2015-10-31. A-Ż

2015-04-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, uprzejmie informuje o terminach wypłat świadczeń rodzinnych w okresie od 2014-11-01 do 2015-10-31.
(wypłata świadczeń na podany przez Państwa nr rachunku bankowego)

28 listopada 2014 r.
29 grudnia 2014 r.
28 stycznia 2015 r.
27 lutego 2015 r.
27 marca 2015 r.
28 kwietnia 2015 r.
28 maja 2015 r.
29 czerwca 2015 r.
28 lipca 2015 r.
28 sierpnia 2015 r.
28 września 2015 r.
28 października 2015 r.


Karta Dużej Rodziny

2015-01-06

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:


Zmiany od 1 stycznia 2013 - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

2013-01-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Dołączone pliki:


„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

2010-06-12

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


Zmiana zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

2010-03-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach informuje, że w dniu 31.03.2010 r. weszły w życie przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zgodnie z którymi do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej - tj. od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych. Ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka następuje na wniosek rodzica dziecka.


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach. ul. Szkolna 1, 63-820 Piaski tel./fax (65) 573-90-08

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji